Brugervilkår

Ansvarsfraskrivelse og forbehold

Alt indhold på mettesundberg.dk må ikke benyttes som erstatning for professionel rådgivning eller behandling af en uddannet og godkendt læge. Indholdet kan dermed ikke benyttes som grundlag for at stille en eller flere diagnoser eller fastlægge en behandling, hvorfor brugere med helbredsproblemer altid bør søge læge.

Mette Sundberg kan på intet tidspunkt gøres erstatningsansvarlig – direkte såvel som inddirekte – for anvendelsen af opskrifter, blogindlæg og øvrige dokumenter, herunder garanterer man ikke og indestår i intet tilfælde for, at disse opfylder brugerens forventninger eller ønskede resultater.

Mette Sundberg er således ikke erstatningsansvarlig for nogen form direkte tab, følgeskader, gener, sygdomme og lign., som brugeren måtte lide på grund af fejl ved en opskrift, et indlæg eller øvrigt dokument eller som følge af brugen heraf.

Download af indhold på mettesundberg.dk sker på brugerens eget initiativ og ansvar.

Mette Sundberg er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for dennes kontrol.

Brugere, som ikke kan acceptere det anførte, bedes ophøre med enhver anvendelse af mettesundberg.dk.