Handels- og brugerbetingelser


Nedenstående handels- og brugerbetingelser gælder for samtlige forløb og ydelser hos:

Kostvejleder & Personlig Træner Mette Sundberg – herefter kaldet Mette Sundberg
Lindebjergvej 6
3320 Skævinge
CVR nr.: 40175032

 

Priser, bestilling & betaling

Priserne på de forskellige forløb er angivet på siden Forløb & Priser og er angivet uden moms (momsfritaget).

Ved bestilling af enhver ydelse forpligter køber sig til at betale rettidigt jf. de anførte betalingsbetingelser. Betaling af forløb kan enten ske kontant, via mobilepay eller evt. via en bankoverførsel. Betaling skal ske senest umiddelbart efter den første konsultation/træning. Der kan i særlige tilfælde laves en aftale om evt. ratebetaling ved køb.

 

Fortrydelsesret

Ved betaling af enhver ydelse fraskriver køber sig fortrydelsesretten, og enhver købt ydelse er dermed bindende. Dette gælder også bestilte og påbegyndte forløb tilknyttet en afdragsordning, hvorfor køber således forpligter sig til at betale samtlige rater af det pågældende forløb. Der ydes på intet tidspunkt refusion på påbegyndte købte forløb.

 

Afbud

Afbud til kostvejledning og/eller personlig træning skal ske på SMS på tlf. 60 58 54 00 senest 24 timer før den aftalte tid.

Overholdes dette ikke, betragtes den pågældende konsultation/træning i forbindelse med forløbs- eller klippekortsordninger som værende afholdt, og i forbindelse med manglende rettidigt afbud til en enkelt konsultation/introtime opkræves et udeblivelsesgebyr på kr. 450,-.

Melder Mette Sundberg afbud, vil købers konsultation/træning ikke gå tabt, og der indgåes en aftale om et nyt tidspunkt.

 

Levering af vare

Leveringstid på enhver ydelse sker som udgangspunkt efter aftale mellem Mette Sundberg og køber og leveres således på et givent aftalt tidspunkt.

 

Ansvar

Al benyttelse af både kost- og træningsvejledning samt coaching udført at Mette Sundberg sker til enhver tid på købers eget ansvar. Mette Sundberg kan således på intet tidspunkt stilles til ansvar for helbredsmæssige konsekvenser som følge af et forløb herunder eventuelle skader, sygdomme eller følgevirkninger, som måtte opstå før, under eller efter et forløb eller manglende resultater.

Det er til enhver tid købers eget ansvar at sørge for at denne er i en helbredsmæssig forfatning, der tillader et kost- og/eller træningsforløb samt at konsultere en læge forud for ethvert kost- og/eller træningsforløb. Køber er ligeledes ansvarlig for at informere Mette Sundberg om eventuelle helbredsmæssige forhold, der måtte komplicere et forløb – herunder eksempelvis fødevareallergier og/eller -intolerancer samt alle former for sygdomme eller komplikationer (fysiske såvel som psykiske).

I forbindelse med forløb med individer under 18 år kræves en forælders/værges accept af indeværende handels- og forretningsbetingelser, og den pågældende forældre/værge påtager sig således det fulde ansvar for købers fysiske forfatning før, under såvel som efter forløbet. Der kræves en skriftlig accept ved ethvert tilfælde.

Alt indhold på mettesundberg.dk samt sundbergshverdag.dk må ikke benyttes som erstatning for professionel rådgivning eller behandling af en uddannet og godkendt læge. Indholdet kan dermed ikke benyttes som grundlag for at stille en eller flere diagnoser eller fastlægge en behandling, hvorfor brugere med helbredsproblemer altid bør søge læge.

Mette Sundberg kan på intet tidspunkt gøres erstatningsansvarlig – direkte såvel som inddirekte – for anvendelsen af opskrifter, blogindlæg og øvrige dokumenter, herunder garanterer man ikke og indestår i intet tilfælde for, at disse opfylder brugerens forventninger eller ønskede resultater.

Mette Sundberg er således ikke erstatningsansvarlig for nogen form direkte tab, følgeskader, gener, sygdomme og lign., som brugeren måtte lide på grund af fejl ved en opskrift, et indlæg eller øvrigt dokument eller som følge af brugen heraf.

Download af indhold på mettesundberg.dk sker på brugerens eget initiativ og ansvar.

Mette Sundberg er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for dennes kontrol.

Brugere, som ikke kan acceptere det anførte, bedes ophøre med enhver anvendelse af mettesundberg.dk.

 

Databehandling

Læs disse betingelser på siden Cookie- & privatlivspolitik

 

Klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos Mette Sundberg kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive Mette Sundbergs e-mail: kontakt@mettesundberg.dk.

 

Kontakt

Mette Sundberg kan kontaktes som følger:

TELEFON: +45 60 58 54 00

E-MAIL: kontakt@mettesundberg.dk

 

Ændringer

Mette Sundberg kan ændre handels- og brugerbetingelserne ensidigt løbende og uden varsel.

 

Lov og værneting

Gældende lov: Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.

Værneting: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, skal afgøres ved en dansk domstol.

 

Ophavsret

Mette Sundberg har ophavsret på alle de materialer samt kost- og træningsplaner, som køber rekvirerer og får udleveret/sendt, og køber må derfor ikke videregive disse til tredjepart.

 

ACCEPT

Ved bestilling og betaling af én eller flere ydelser udbudt af Mette Sundberg, accepterer køber således ovenstående handels- og forretningsbetingelser, og kan således på intet tidspunkt gøre indsigelser overfor disse.